چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۵۷:۲۰

کشاورزی – دامپروری

کشاورزی ودامداری :
شهرستان تیران و کرون دارای ۱۵۵۶۳ هکتار اراضی کشاورزی است که ۳۶۱۲ هکتار از این اراضی زیرکشت محصولات باغی قرار دارد. محصولات عمده این شهرستان گندم ، جو ، کلزا ، سیب زمینی ، سبزیجات ، کشت های گلخانه ای ، صیفی جات ،انگور ، بادام و گردو می باشد.

دامپروری :
از مساحت ۰۰۰/۱۷۱ هکتاری شهرستان ، بالغ بر ۰۰۰/۱۲۱ هزار هکتار آن را اراضی ملی ودولتی تشکیل می دهد وقریب به ۰۰۰/۱۱۱ هکتار آن مرتع می باشد که از این مقدار ، حدود ۸۵ هزار هکتار مراتع ییلاقی و ۲۶ هزار هکتار مراتع قشلاقی برآورد می گردد.
انواع دام موجود در شهرستان شامل ۱۴۰۰۰ رأس گاو و گوساله ، ۱۰۰۰۰۰ رأس گوسفند و ۶۵۰۰۰۰ قطعه مرغ تخمگذار ، ۷۵۰۰۰۰ مرغ گوشتی ، ۶۰ قطعه شتر مرغ می باشد.
تعداد گاوداری صنعتی شیری ۲۵ واحد ، ۱۰۵ واحد مرغداری