چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۳۰:۳۹

پوشش گیاهی

ــ پوشش گیاهی شهرستان تیران وکرون

پوشش گیاهی این منطقه را عمدتاً درخت ها و درختچه هایی نظیر..،بادام وحشی،تنگرس، کیکون ، انجیروحشی،ریش بز،ارژن تشکیل می دهد.

همچنین گیاهان بوته ای وسیفی این ناحیه  به نام درمنه،انواع گونه های گون کتیرا،گونه های گندمیان، گلهای وحشی،میخک وحشی،شب بو،،گل گندم وگل جالیز است.در این زیستگاه گیاهان دارویی هم حائز اهمیت است.گیاهانی از قبیل: کاکوتی ،خاکشیر،مریم نخودی،آویشن،آنغوزه،بومادران،زوفا،سنبل الطیب،بارهنگ،برزلنج درمناطق موسوم به هزارمنی ، باغکها،لاسیمان،کهوک،به وفورمشاهده می شود.همچنین پوشش گیاهی در کوه دالان کوه در شمال غرب شهرستان تیران و کرون بهترین نوع گز،گون،گزانگبین،وعسل در این ناحیه به عمل می آید.درشمال شرقی شهرستان نیزگپ، خافور، اسفند، پٌرز، چرخک، تیغ شتری، جاز سفید و در جنوب جازسفید ، شاع سپند، خار، گپ، ودر باختر موسیر،گزی، گون وحشی، گون سفید، کنگر، مَرغ،شویدکوهی، پیاز کوهی، تره کوهی، کرک ، لاله واژگون  و در خاور این ناحیه نیز جاز سفید ، تیغ شتری ، گپ، جوخار می رویند.

علاوه براین ،درختانی که در این منطقه کشت می کنند به شرح ذیل است:

 

 

انگور:فخری، سیاه، یاقوتی، عسگری،تخمی، بی هسته، مثقالی

سنجد، شکری، عنابی، کلاهی

زال زالک،گیلاس، گلابی، انجیر،سیب گلاب

آلبالو، آلو زرد، آلوسیا ، آلوقیسی

آلوچه، هلو، زردآلو ،شکرپاره

انار،شیرین-ترش،توت

بادام:محبی، مامائی، تلخه

گردو: کاغذی، سوزنی، ماکوئی