چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۷:۴۲

وجین

 

 

اقامتگاه بوم گردی وجین تیران-به آدرس تیران-خیابان طهران-کوچه چهادره معصوم(ع)-کوی حکیمی-بن بست اول سمت چپ-اقامتگاه وجین-مدیریت خانم دادخواه -مدیرداخلی میلاد محمدی-با مساحت۳۰۰مترمربع-دارای ۵اتاق -ظرفیت ۲۰نفرمتعلق به اواخر قاجار-دارای شربت خانه وچایخانه