پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۰۳:۳۶:۵۶

معرفی تیران و کرون

شهرستان تیران وکرون:با پهنه ای حدود ۱۶۹۸کیلومتر مربع وبا طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۳۳دقیقه تا۵۱درجه و۱۵دقیقه و عرض جغرافیای ۳۳ درجه و۳۰دقیقه تا۳۳درجه و۴دقیقه و ارتفاع ۱۶۴۰متری از سطح دریا در ۴۵ کیلومتری غرب شهر اصفهان واقع شده است.

تیران وکرون از شمال غرب به شهرستانهای فریدن و فریدون شهرو از غرب به چادگان واز جنوب غربی به استان چهار محال وبختیاری و از جنوب به شهرستان لنجان واز شرق به شهرستانهای نجف آباد وخمینی شهر محدود می گردد.

تیران وکرون به مرکزیت شهر تیران از دو بخش مرکزی وبخش کرون تشکیل شده است.بخش مرکزی از دو دهستان رضوانیه به مرکزیت رضوانشهر و دهستان ورپشت به مرکزیت ورپشت تشکیل شده است وبخش کرون از دو دهستان یکی دهستان کرون علیا به مرکزیت عسگران ودیگری دهستان کرون سفلی به مرکزیت افجان تقسیم بندی شده است.

شهرستان تیران وکرون شهرستانی نیمه کوهستانی درغرب استان اصفهان است که درسال۱۳۷۶ از شهرستان نجف آباد مستقل وبه عنوان بیست وسومین شهرستان استان معرفی گشت. این شهرستان پیشینه باستانی داشته وقدمتی هم طراز سیلک کاشان دارد.یک شهرستان طولی است که بر سر راه مواصلاتی سه استان اصفهان-چهار محال وبختیاری ولرستان قراردارد. سه شهر وحدود۵۳ روستای این شهرستان بصورت آنتی در اطراف جاده اصلی شهرستان که یکی به سمت لرستان ودیگری به سمت چهار محال وبختیاری است کشیده شده است قرار دارند.شهرستان در سمت غربی ادامه کوههای کوچکتر سلسله جبال ذاگرس را در خود جای داده است ویک رودخانه فصلی به نام مرغاب  داردکه از چشمه ای به همین نام تا سد خاکی خمیران کشیده شده است .اکثریت مردم آنرا روستائیان تشکیل می دهند ودر صد کمتری شهر نشین هستند.  این شهرستان دارای آب وهوای نیمه کوهستانی می باشد.تابستانهای خنک ومعتدلی دارد.