چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۲۳:۵۲

مسجد جاجا

 

مسجد روستای جاجا:در  مرکز روستا در کنار حمام و پایین قلعه جاجا قرار دارد این مسجد بسیار کوچک ومساحتی در حدود ۵۰ متر مربع می باشد و دارای دو سکوی  بزرگ سنگی در ورودی است.وجزء آثار ثبت ملی روستا است.

سربازخانه جاجا:  این محل درقدیم به عنوان محل استقراروتجهیزسربازهااستفاده می شده است و به عنوان سربازخانه معروف است.ودرحال حاضر فقط از این سربازخانه سردروقسمت کمی ازورودی آن باقی مانده است وجزء آثار ثبت ملی است.

۶-آسیاب های جاجا:

که شامل دوآسیاب است یکی آسیاب سنگی درغرب روستاودیگری آسیاب آبی در شرق روستا.

۷-کاروانسرا:

کاروانسرادرقسمت شمال روستادرمجاورت سربازخانه ودرکنارجاده داران تیران قرار دارد.

۸-سنگ کنان:

در۱کیلومتری شمال روستای جاجا و معدن اصلی سنگ برای درب های سنگی تیران- رضوانشهر وجاجا استفاده  می شده است ودرهای سنگی تیران پس از تراش وحجاری دراین مکان با گاری به محل نصب خود منتقل می شده است.