چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۰۳:۴۸

قلعه ها

 

در تیران وکرون در حال حاضر ۳۵ قلعه تاریخی موجود است که بصورت پراکنده،در سطح شهرستان قرار دارند.این قلعه ها دارای قدمتی ۱۸۰۰سال قبل تا ۱۰۰ سال قبل دارند.سه عدد از این قلعه های تاریخی در لیست آثار ملی ایران  ثبت شده اند.

قلعه های ثبت شده در لیست آثار ملی ایران:

۱)قلعه قمشلو ۲) قلعه روستای جاجا ۳) قلعه رضاخان

قلعه های غیر ثبتی :

قلعه گبری(سنگی)، قلعه جوزک، قلعه عزیز آباد، قلعه کوهان، قلعه  قره تپه، قلعه ساربان،،قلعه کهریز لطفی،قلعه فولادی، قلعه هلاب،قلعه عرب،قلعه موسی خان،قلعه مرغ، قلعه حجت آباد،قلعه حسن آبادآبریزه،قلعه آبپونه،قلعه حسن آبادکهنه، قلعه میرآباد، قلعه محمد آباد،قلعه حوض، قلعه میل تپه،قلعه عباس آباد،قلعه جعفر آباد،قلعه بلند،قلعه حسن بیگ،قلعه دربند