پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۰۵:۳۴:۰۳

قلعه قمیشلو

 

 

قلعه تاریخی قمشلو تیران :

مهمترین اثر تاریخی وثبت ملی شهرستان تیران وکرون استکه از دوران حکومت ظل السلطان قاجار درنواحی اصفهان وبه عنوان تنها اثر به جا مانده از ظل السلطان دراستان اصفهان محسوب می گردد. این قلعه قاجاری با مساحت تقربی ۱۰۰۰۰مترمربع دردل  پارک ملی قمشلو که زمانی منطقه قرق ظل السطان بوده است بنا نهاده شده است و بدلیل آب وهوای خنک ومطبوعی که داردصرفا جهت شکار وتفریح این شاهزاده قجری درماههای گرم سال  استفاده می شده است. معماری منحصر به فرد این قلعه بی نظیر است ودارای ۱۱حیاط بزرگ وکوچک و ۱۱۰ فضای سنتی واتاق می باشد. درچهار طرف آن چهار در اصلی موجود است و دارای شاه نشین،حرمسرا،مطبخ ،اصطبل،آشپزخانه خصوصی وعمومی،شربت خانه ،اندرونی وحمام و……می باشد.دراین قلعه دواتاق عکس منحصر به فرد از دوران قاجار به یادگار مانده که تماماً عکس ها مربوط به وقایع حدود یکصدو پنجاه سال پیش اورپا وکشورهای  اورپایی  است موزه زیبایی از عکس های ان دوران را دردل خود جای داده است. که متاسفانه عکس های یکی ازاین دو اتاق تا حدودی از درسالهای نه چندان دور از بین رفته است