یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
۱۵:۲۶:۰۳

عباسی

 

اقامتگاه بوم گردی عباسی -تیران وکرون-بخش کرون -روستای دولت اباد -کوی مسجد ولی عصر-اولین اقامتگاه بخش کرون -مساحت۱۷۰۰مترمربع -دارای ۷اتاق ویک باغ وسیع -ظرفیت پذیرش ۳۰نفر- مدیریت خانم هاجرالسادات شریعتی ومدیرداخلی افشین عباسی شماره تماس رزور:۴۲۵۸۲۱۲۷-۰۳۱ و۰۹۱۳۲۳۲۵۴۴۷