پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۰۵:۴۷:۴۳

شماره تماس ادارات

 

 

تلفن ادارات شهرستان تیران و کرون

ردیف نام اداره مستقیم تلفنخانه
۱ امام جمعه تیران ۴۲۳۴۰۰۰۸ ۴۲۳۴۰۰۰۷
۲ امام جمعه رضوانشهر ۴۲۵۲۴۰۲۱ ۴۲۵۲۴۰۲۳
۳ امام جمعه عسگران ۴۲۷۵۳۱۰۰ ۴۲۷۵۳۱۰۰
۴ نماینده مجلس ۴۲۲۲۰۶۶۰ ۴۲۲۲۰۶۶۶
۵ معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ۴۲۲۲۶۰۵۱ ۲ – ۴۲۲۲۲۱۲۱
۶ بخشدار مرکزی ۴۲۲۲۵۱۱۶ ۳-۴۲۲۲۵۱۱۲- ۴۲۲۲۲۱۲۱
۷ بخشدار کرون ۴۲۷۵۲۰۶۴ ۴۲۷۵۲۰۶۳
۹ دادگستری ۴۲۲۲۶۱۱۳ ۴۲۲۲۳۰۱۰
۱۰ دادستان عمومی و انقلاب ۴۲۲۲۸۲۲۲ ۴۲۲۲۵۰۱۰
۱۱ فرمانده انتظامی ۴۲۲۲۶۸۸۸ ۲ – ۴۲۲۲۶۶۹۱
۱۲ فرمانده ناحیه مقاومت  بسیج سپاه ۴۲۲۲۵۱۷۷ ۴۰۱۳-۳۲۰۰- ۴۲۲۲۵۷۵۳
۱۳ اداره پست ۴۲۲۲۲۵۵۵ ۴۲۲۲۲۵۵۵
  دادگاه بخش کرون ۴۲۷۵۳۵۱۰ ۴۲۷۵۳۰۱۰
۱۴ بانک ملت ۴۲۲۲۶۶۴۶ ۴۲۲۲۲۵۴۴
۱۵ بانک ملی ۴۲۲۲۲۱۶۵ ۴۲۲۲۲۱۶۳
۱۶ بانک سپه ۴۲۲۲۵۴۰۰-۴۴۹۹ ۴۲۲۲۴۹۹۳
۱۷ بانک مسکن ۴۲۲۲۸۵۷۵ ۴۲۲۲۷۵۷۵
۱۸ بانک رفاه ۲۵۴۲-۴۲۲۲۵۰۰۲ ۱- ۴۲۲۲۵۵۵۰
۱۹ بانک تجارت ۴۲۲۲۶۰۲۰ ۴۲۲۲۹۴۹۰
۲۰ بانک کشاورزی ۴۲۲۲۸۹۱۲ ۴۲۲۲۲۴۹۹-۶۰۱۰
۲۲ بانک صادرات ۴۲۲۲۸۰۸۳ ۴۲۲۲۲۱۷۴

 

تلفن ادارات شهرستان تیران و کرون

ردیف نام اداره مستقیم تلفنخانه
۲۳ مدیر آب و فا ضلاب منطقه تیران و کرون ۴۲۲۲۲۵۰۰ ۴۲۲۲۴۳۰۰
۲۴ کانون بازنشستگان ۴۲۲۲۴۴۲۲ ۴۲۲۲۴۴۲۲
۲۵ اداره تعاون روستایی ۴۲۲۲۷۱۳۶ ۸۰۳۰-۴۲۲۲۵۱۳۶
۲۶ شهردار تیران ۴۲۲۲۶۰۶۵-۸ – ۴۸۸۸ ۵- ۴۲۲۲۲۰۵۴
۲۷  شهردا ر رضوانشهر ۴۲۵۲۲۵۵۳ ۴۲۵۲۲۵۵۳
۲۸ شهردار عسگران ۴۲۷۵۲۰۶۰ ۰۹۱۳۲۸۹۰۲۳۴
۲۹ شورای اسلامی شهر تیران ۴۲۲۲۲۰۵۳
۳۲ شورای اسلامی بخش مرکزی ۴۲۲۲۹۰۵۵
۳۵ اداره مخابرات ۴۲۲۲۲۲۲۲-۵۰۰۰ ۴۲۲۲۲۵۲۵
۳۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ۴۲۲۲۰۳۷۷ ۴۲۲۲۷۷۵۵
۳۷ تأ مین اجتماعی ۴۲۲۲۴۸۸۳ ۴۲۲۲۴۰۰۳
۳۸ شبکه بهداشت و درمان ۴۲۲۲۳۳۰۴ ۴۲۲۲۲۴۲۴
۳۹ دانشگاه علمی کاربردی ۴۲۲۲۶۶۶۹ ۴- ۴۲۲۲۷۱۷۳
۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی ۴۲۲۲۰۲۳۷ ۳- ۴۲۲۲۹۴۰۲

۴۲۲۲۹۰۰۰ داخلی ۳۰

۴۱ دانشگاه پیام نور ۴۲۲۲۸۴۴۴ ۳-۴۲۲۲۵۵۹۲
۴۲ منابع طبیعی و آبخیز داری ۴۲۲۲۲۹۹۰ ۴۲۲۲۲۹۹۰
۴۳ نمایندگی نظام مهندسی ۴۲۲۲۸۶۸۶

 

ردیف نام اداره مستقیم تلفنخانه
۴۴ نظام پزشکی ۴۲۲۲۶۶۲۰ ۴۲۲۲۰۴۱۴
۴۵ پزشکی قانونی ۴۲۲۲۷۹۹۹
۴۶ پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۴۲۲۲۶۶۶۳
۴۷ بنیاد شهید و امور ایثارگان ۴۲۲۲۱۱۰۱ ۴۲۲۲۱۱۰۲
۴۸ ثبت اسناد و املاک ۴۲۲۲۲۰۹۱-۹ ۴۲۲۲۶۴۶۵
۴۹ ثبت احوال ۴۲۲۲۲۵۱۲
۵۰ اداره ورزش و جوانان ۴۲۲۲۳۰۵۳ ۴۲۲۲۹۰۵۳
۵۱ بهزیستی ۴۲۲۲۴۰۰۶ ۱- ۴۲۲۲۲۳۳۰
۵۲ امور برق ۴۲۲۲۵۰۹۰ ۴۲۲۲۲۳۰۰
۵۴ تعزیرات حکومتی ۴۲۷۴۹۶۸۴ ۴۲۷۴۷۶۸۴
۵۵ میراث فرهنگی ۴۲۲۲۹۹۱۱ ۴۲۲۲۹۹۱۱
۵۶ اتاق اصناف ۴۲۲۲۲۰۰۶ ۴۲۲۵۰۰۶
۵۷ اداره صنعت ، معدن و تجارت ۴۲۲۲۹۷۷۷ ۴۲۲۲۴۵۶۳
۵۸ بنیاد مسکن ۴۲۲۲۲۰۳۳-۹
۵۹ مدیرآموزش و  پرورش ۴۲۲۲۲۱۱۹- ۱۳۳ ۱۳- ۴۲۲۲۲۱۱۱
۶۰ سازمان دانش آموزی ۴۲۲۲۲۱۱۱
۶۱ اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی ۷- ۴۲۲۲۷۷۳۶
۶۲ اداره گاز ۴۲۲۲۲۱۸۴ ۴۲۲۲۲۱۸۸-۴۴۱۳
۶۳ امور حسابرسی مالیا تی ۲۰۸۰

 

۴۲۲۲۲۸۸۸ ۴۲۲۲۵۹۵۴
۶۴ رئیس  هلال احمر ۴۲۲۲۲۱۶۰ ۴۲۲۲۵۱۶۰

 

ردیف نام اداره مستقیم تلفنخانه
۶۵ سرپرست  جهاد کشاورزی ۴۲۲۲۶۰۶۲-۱۲۵ ۴۲۲۲۶۰۶۱
۶۶ کمیته امداد امام خمینی ۴۲۲۲۹۰۹۹ ۴۲۲۲۴۷۷۷
۶۷ شبکه دامپزشکی ۴۲۲۲۴۶۴۷ ۴۲۲۲۴۶۴۷
۶۸ مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۴۲۲۲۷۵۷۳ ۴۲۲۲۷۵۷۴-۴۲۲۲۷۴۵۰
۶۹ تبلیغات اسلامی ۴۲۲۲۸۸۸۸ ۴۲۲۲۵۴۱۶
سهام عدالت ۴۲۲۲۹۰۵۵ ۴۲۲۲۹۰۵۵
۷۱ صندوق کارآفرین امید ۴۲۲۲۸۸۸۰ ۴۲۲۲۸۸۸۰
۷۲ پلیس راه تجف آباد ۴۲۴۴۱۰۲۰
۷۳ اداره راه و  شهرسازی ۴۲۲۲۲۲۴۴
۷۴ امور آب ۴۲۲۲۰۶۳۴-۴
۷۵ اداره اوقاف و امور خیریه ۴۲۲۲۹۷۶۷ ۴۲۲۲۹۷۶۷
۷۶ نمایندگی محیط زیست ۴۲۲۲۰۲۶۳ ۴۲۶۸۳۰۲۳
۷۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه  نجف آباد و تیران و کرون ۴۲۶۸۳۰۸۰ ۴۲۶۲۳۰۲۳
۷۸ اداره امور کتابخانه ها ۴۲۲۲۰۰۶۶ ۴۲۲۲۲۰۵۷
۷۹ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۲۲۲۹۱۲۵ ۴۲۲۲۳۶۸۰
۸۰ پست بانک ۴۲۲۲۰۷۷۷

۴۲۲۲۸۸۸۹

۸۱ بانک توسعه تعاون ۴۲۲۲۸۷۸۸
۸۲ بانک قوامین ۴۲۲۲۹۹۱۰
۸۳ راهور شهرستان ۴۲۲۲۶۴۰۲
۸۴ ستاد اقامه نماز ۴۲۲۲۹۱۲۵ ۴۲۲۲۳۶۸۰
۸۵ بانک انصار ۴۲۲۲۶۸۰۰ ۹- ۴۲۲۲۶۸۰۱
۸۶ با نک مهر اقتصا د ۴۲۲۲۴۹۴۸-۸۳۳۳ ۴۲۲۲۶۹۶۹
۸۷ رئیس اداره راهداری و حمل ونقل وجادهای شهرستان ۴۲۲۲۰۶۳۳-  
۸۹ اداره بازرگانی ۴۲۲۲۴۵۶۳ اداره بازرگانی
۹۰ جانشین فرماندهی ۴۲۲۲۶۶۹۲  
۹۱ درمانگاه تامین اجتماعی ۴۲۳۴۴۹۹۰ ۴۲۳۴۴۹۹۹