چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۲۱:۱۵

روستای هومان

 

فرصت ها و تهدیدها در  روستای هومان   بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون –

ردیف بخش یا حوزه فعالیت نقاط قوت / ضعف
۱  

 

 

 

اقتصاد-کشاورزی

قوت ۱-وجود آب و هوای مناسب و اراضی کشاورزی مطلوب

۲-وجود باغات انگور

۳-وجود گلخانه و داشتن نیروی انسانی فعال در کشاورزی و دامپروری

ضعف ۱-نداشتن آب کافی جهت توسعه صنعت کشاورزی

۲-نیاز به لوله گذاری در مسیر اراضی کشاورزی

۳-نیاز به استخر در اراضی معروف به گشیران

۴-کم بودن کانال کشی و آبیاری مدرن

۲  

اقتصاد-گردشگری

قوت ۱-وجود ساختمان عمارت اربابی

۲-وجود مسجد سید جنب گلزار شهدا

۳-وجود باغات انگور بکر و زیبا

ضعف ۱-نداشتن اعتبار لازم جهت مرمت و بهسازی ساختمان عمارت اربابی
۳  

عمرانی – زیر ساختها

 

 

 

عمرانی – زیر ساختها

قوت ۱-وجود منطقه کارگاهی در ورودی روستا

۲-تعویض شبکه آب شرب روستا به میزان پیشرفت ۷۰ درصدی

۳-وجود ساختمان های مقاوم سازی شده به میزان ۷۰ درصد در روستا

ضعف ۱-نداشتن ساختمان دهیاری

۲-نداشتن زیر گذر در ورودی روستا

۳-تعویض شبکه آب شرب ۳۰ درصد

۴-بهسازی و آسفالت ۳۰ درصد

۵-نداشتن پارکینگ برای ماشین های سنگین

۶-نداشتن سالن و باشگاه ورزشی جهت ورزش نوجوانان و جوانان

۷-نداشتن امکانات مخابراتی در بیشتر نقاط روستا

۸-نداشتن پارک و فضای سبز جهت تفریح عموم

۹-نبود بودجه جهت بهسازی دیوار خانه بهداشت و یا جابه جایی خانه بهداشت به مکان دیگر جهت اجرای فلکه

۴  

     فرهنگی اجتماعی

قوت ۱-داشتن نیروی ماهر در زمینه قالی بافی

۲-داشتن بازارچه هفتگی در روستا

ضعف ۱-نداشتن خانه عالم درروستا

۲-نداشتن کتابخانه مستقل و مجهز در روستا