چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۴۷:۳۱

روستای فضل آباد

فرصت ها و تهدیدها در  روستای فضل آباد  بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون –

ردیف بخش یا حوزه فعالیت نقاط قوت / ضعف
۱  

 

اقتصاد-کشاورزی

قوت  ۱-وجود آب و هوای مناسب و اراضی کشاورزی مطلوب

۲-داشتن زمین های زمین های حاصلخیز و باغات گردو ، بادام و …

۳-دامپروری و دامداری از نوع سبک

۴-استفاده از روش های نوین کشاورزی

ضعف  ۱-کمبود آب کشاورزی

۲-مهاجرت بی رویه به خاطر کمبود آب

۳-عدم تخصیص اعتبارات جهت اجرای طرح های کشاورزی

۴-کمبود بودجه برای لایروبی و رسیدگی به قنات

۲  

اقتصاد-گردشگری

قوت ۱-قرار گیر روستا در مسیر مراکز گردشگری

۲-دارا بودن قلعه تاریخی

ضعف ۱-نیاز به مرمت و بازسازی قلعه تاریخی

۲-عدم زیر ساخت جهت اسکان و پذیرایی از گردشگران با توجه به اینکه این روستا مسیر گردشگران می باشد .

۳  

عمرانی – زیر ساختها

 

 

 

 

عمرانی – زیر ساختها

قوت  ۱-ترمیم و تعویض شبکه آبرسانی روستا داخل محدوده روستا

۲- زیر سازی و جدول گذاری و آسفالت خیابان اصلی

۳-اصلاح شبکه برق خیابان اصلی

۴-اجرای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی از طرح هادی

۵-وجود سرمایه گذار جهت ایجاد اشتغال

ضعف  ۱-نیاز به زیر سازی، جدول گذاری و آسفالت معابر فرعی روستا

۲-عدم وجود اعتبار کافی جهت زیر سازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر فرعی روستا

۳-اجرای طرح هادی

۴-کمبود آب آشامیدنی سالم روستا

۵-عدم وجود وسایل نقلیه عمومی جهت رفت و آمد اهالی روستا

۶-الحاق زمین هایی با کاربری مسکونی به طرح هادی

۷- بهسازی پارک روستا

۴  

     فرهنگی اجتماعی

قوت ۱-دارا بودن مدرسه دخترانه ابتدایی-مسجد جامع

۲-شهید پرور بودن روستا

۳-برگزاری جلسات قرآن توسط بانوان و همچنین مراسمات مختلف مذهبی

ضعف  ۱-نداشتن مراکز بهداشتی و درمانی

۲-نیاز به تامین اعتبار جهت تجهیز مدرسه و مسجد جامع