چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۴۲:۴۸

روستای الله آباد

 

فرصت ها و تهدیدها در  روستای الله آباد بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون –

ردیف بخش یا حوزه فعالیت نقاط قوت / ضعف
۱  

 

 

 

اقتصاد-کشاورزی

قوت  ۱-وجود آب و هوای مناسب و اراضی کشاورزی مطلوب

۲-داشتن زمین های حاصلخیز و باغات گردو ، بادام و …

۳-دامپروری و دامداری از نوع دام سبک و سنگین

۴-وجود زمین های مناسب کشت دیم

۵-داشتن نیروی کار جوان

۶-دارای بودن زمین های مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جهت احداث گلخانه

ضعف ۱-      کمبود آب کشاورزی با توجه به خشکسالی های اخیر

۲-      مهاجرت بی رویه به خاطر کمبود آب

۳-      کمبود بودجه برای لایروبی و رسیدگی به قنات روستا

۴-      عدم تخصیص تسهیلات جهت اجرای طرح های کشاورزی

۵-      وجود مشکلات اقتصادی و مالی برای مردم جهت اجرای فرصتهای شغلی

۲  

اقتصاد-گردشگری

قوت ۱-قرار گرفتن روستا در مسیر مراکز گردشگری

۲-وجود بافت تاریخی جهت ایجاد خانه های بوم گردی

ضعف ۱-تخریب قلعه تاریخی روستا

۲-عدم وجود زیر ساخت جهت اسکان و پذیرایی از گردشگران با توجه به اینکه این روستا در مسیر گردشگران می باشد .

۳ عمرانی – زیر ساختها

 

 

عمرانی – زیر ساختها

قوت  ۱-ترمیم و تعویض شبکه آبرسانی داخل محدوده روستا به طور کامل

۲-زیر سازی و جدول گذاری معابر

۳-اجرای ۴۰ درصد از طرح هادی روستا

ضعف  ۱-نیاز به اصلاح شبکه آبرسانی روستا به طول ۱۵۰۰ متر از چاه و اتصال به لوله ابتدای روستا

۲-عدم وجود اعتبار کافی جهت آسفالت معابر

۳-مشکلات اینترنت و آنتن دهی ضعیف خطوط تلفن همراه و قطعی تلفن ثابت

۴-نیاز به بازنگری طرح هادی

۵-اصلاح شبکه برق روستا (جابه جایی تیرهای برق و روشنایی معابر )

۶-عدم وجود وسایل نقلیه عمومی

۴  

     فرهنگی اجتماعی

قوت ۱-دارا بودن مدرسه ابتدایی – مسجد جامع

۲-شهید پرور بودن روستا

۳-زنان قالی باف و فرش باف دستی

ضعف  ۱-قشر ضعیف و فقیر ( مستضعف ) روستا

۲-نداشتن مرکز بهداشتی درمانی

۳-بازسازی مسجد جامع و مدرسه و عدم وجود اعتبارات لازم و تعطیلی و بسته بودن مسجد جامع طی سالیان گذشته