چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۱۹:۵۳

حمام تاریخی جاجا

حمام تاریخی روستای جاجا:

این حمام در مرکز روستا در کنار مسجد و در کنار دو چنار تنومند ۴۰۰ ساله قرار دارد. این حمام به سبک حمام های قدیمی  دارای رختکن و قسمت گرم خانه وخزینه بوده است. که چندین سال قبل توسط دهیاری روستا محل خزینه و گرم خانه آن تخریب و به جای آن سرویس بهداشتی وصندوق همیاری روستا ساخته شد و از حمام تاریخی فقط قسمت رخت کن آن باقی مانده است که اخیراً توسط میراث فرهنگی شهرستان مرمت گردیده است.این حمام در لیست آثار ملی قرار دارد.