چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۲۲:۵۳

حاج سلیمان

اقامتگاه بوم گردی حاج سلیمان تیران-به ادرس-شهر تیران-خیابان پرستار خیابان شهید نخعی-بن بست ادب-روبروی اداره میراث فرهنگی شهرستان-مدیریت خانم جعفری -با۹اتاق ازسه دوره زندیه-قاجارو پهلوی -با ظرفیت ۲۵ نفر- شماره تماس رزور ۰۹۱۳۱۰۳۸۰۱۶