پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۰۴:۱۰:۲۴

جاذبه های شهرستان در یک نگاه

 

جاذبه های باستانی ،تاریخی ،گردشگری وطبیعی شهرستان تیران وکرون

شهرستان تیران وکرون با قدمتی بیش از۶۰۰۰سال سابقه سکونت یکی ازکهن ترین شهرستان های استان اصفهان است که دارای جاذبه های فراوان باستانی،تاریخی،گردشگری وطبیعی دارایبیش از ۴۰۰اثرتاریخی و۳۰ اثر ثبت ملی می باشد.آثار تاریخی شهرستان تیران وکرون به شرح زیرمی باشد.

-پنج سایت و محوطه باستانی

پنج تپه باستانی باقدمتی  قبل از اسلام

-۱۰ منطقه سنگ نگاره های باستانی

-۳۰قلعه باستانی وتاریخی

قلعه باستانی سنگی- قلعه های تاریخی قمشلو-قلعه جاجا-قلعه کوهان- قلعه عزیز آباد- قلعه قره تپه- قلعه بلند ورپشت- قلعه حسن بیگ ورپشت- قلعه حسن آباد آبریزه-قلعه میل تپه-قلعه فولادی-قلعه کهریز لطفی-قلعه احمد آباد- قلعه حجت آباد-قلعه ساربان-قلعه حجت آباد-قلعه مرغ-قلعه عرب- قلعه موسی خان-قلعه حسن آباد کهنه- قلعه آبپونه-قلعه الله آباد-قلعه جوزک-قلعه عباس آباد-قلعه اربابی میرآباد-قلعه محمد آباد-قلعه دربند- قلعه جعفر آباد- قلعه حوض-قلعه مهدی آباد

-دو محوطه  تاریخی دستکند های زیر زمینی

محوطه دستکند زیر زمین روستای کرد علیا

-محوطه دستکند زیر زمین روستای دولت آباد

-شش مسجد تاریخی

-مسجد تاریخی خان تیران

-مسجد تاریخی سید تیران

-مسجد تاریخی سنگی رضوانشهر

-مسجد تاریخی اران رضوانشهر

-مسجد تاریخی روستای جاجا

-مسجد تاریخی روستای ورپشت

-مسجد وحسینیه قدیم تیران

هشت حمام تاریخی

-حمام سلطان تیران

-حمام روستای جاجا

-حمام محمد آباد

-حمام عباس آباد

-حمام روستای گنهران

-حمام روستای میر آباد

-حمام میرآباد

حمام خیر اباد

 

 

هفت آسیاب تاریخی شهرستان

-آسیاب های کوهان

-آسیاب زیر زمینی خان تیران(ثبت آثارملی ایران)

– آسیاب سنگی جاجا

– آسیاب آبی جاجا

-دوآسیاب روستای ورپشت

– آسیاب مهدی آباد

-آسیاب دشتی در رضوانشهر

بالغ بر۲۰۰خانه تاریخی در سطح شهرستان

خانه  های تاریخی شهر تیران شامل :خانه تاریخی دادخواه، حاج سلیمان،خانه بهنیا،حاج آقا جمال الدین مظاهری،حاج آقا جان،ملا احمد قاری،ملک پور،حکیمی ها، ،کاویانی،شریعت،مهدی دادخواه-حمید امینی(پی سوز)،ابراهیم قلعه ای، پاکدامن،علی مسکین،حسین گمرک،حاج حسینعلی دادخواه،ابوالقاسم مظاهری، سلطانی، فرهاد دادخواه،علیرضا سلطانی،تقی شیرازی،خانه های افشاری رضوانشهر،  عباس یزدانی رضوانشهر ، مختاری رضوانشهر، قاسمی رضوانشهر،مناکوقاآن جاجا،مظاهری جاجا،خانه کاظمی عسگران،خانه یزدانی حسن آباد آبریزه

هفت عمارت اربابی :

عمارت اربابی مبارکه،

عمارت اربابی محمدیه،

عمارت اربابی هومان

عمارت اربابی رضوانشهر

عمارت اربابی روستای دولت آباد

عمارت اربابی روستای افجان

عمارت اربابی روستای تندران

هشت برج های کبوتر :

برج کبوتر ثبتی تندران

برج کبوترعزیز آباد

سه برج کبوتر در روستای عزیز آباد ،

دو برج کبوتر روستای محمدیه

برج کبوترخمیران

دو کاروان سرای تاریخی:

کاروان سرای  تاریخی وثبتی رضا خان

کاورانسرای روستای جاجا

هفت ساباط تاریخی

-ساباط هدایت تیران

-ساباط روستای جاجا

-ساباط روستای حسن اباد آبربزه

-ساباط کوهان

-سه ساباط رضوانشهر

پنج قبرستان تاریخی

-قبرستان ثبت ملی ارامنه کرد علیا

-قبرستان تاریخی گنهران

-قبرستان تاریخی میرآباد

-قبرستان تاریخی زرد قمشلو

– قبرستان تاریخی جاجا

 

 

– قبرستان عزیز آباد

دو برج دیده بانی ورپشت

هفتصد عدد در  سنگی تاریخی شهر تیران

دو پل تاریخی نسیم آباد وحسن آباد وسطی

دوبافت تاریخی شهر تیران ورضوانشهر

بافت تاریخی منحصر به فرد باغات شهر تیران